Language Resource: Phone and Email Help

The City of Saint Paul has a new phone line to answer questions about the City’s response to the COVID-19 coronavirus. Translators are available to answer questions in Hmong, Karen, Oromo, Somali, and Spanish.Call 651-266-6000 or email LanguageResources@ci.stpaul.mn.us.
Magaalada St.Paul waxaa loo sameyay meel cusub oo layska soo waco sida looga jowaabo su’aalaha ku saabsan COVID-19. Soo wac 651-266-6000.
La ciudad de Saint Paul tiene una nueva línea telefónica para responder a preguntas sobre la respuesta de la ciudad al coronavirus COVID-19. Llama a 651-266-6000.
Lub nroog Saint Paul muaj ib tug xovtooj tshiab los teb nej cov lus noog txog tus kabmob Covid-19. Hu rau 651-266-6000.
Magaalaan Seent Pool Vaayirasii Koronaa COVID-19 ilaalchisee gaaffiiqabdaniif deebii kennuudhaaf toora bilbilaa haaraa baaseera. 651-266-6000.
Phone and email help is also available in Karen.
%d bloggers like this: