Be Green by Shifting Energy Use

Did you know that changing the time when you use energy can help the environment? If we all work together, we can use even more wind and solar power. It’s as easy as…warming up the room earlier in the day if you use a space heater.

Shift space heater use and warm up your space earlier in the day to use more wind and solar power.

Ma ogsoon tahay in aad bedesho xilliga aad  isticmaasho tamarta ay caawin karto degaanka? Haddii aynu si wadajir ah isu kaashano, waxa aan adeegsan karnaa tamarta laga dhlaiyo hawada iyo qoraxda. Waa mid fudu…qolka oo mnaalintii diirimaad noqda haddii aad isticmaasho makiinada yaryar ee kululeeya iinta u dhow.

Isticmaal makiinadaha yaryar ee kuleylka xilliga hore ee maalinta si aad u istricmaasho tamarta laga dhaliyo sabeysha iyo qoraxda.

¿Sabía que con cambiar las horas en que utiliza la energía puede ayudar al medio ambiente? Si todos trabajamos juntos, podemos utilizar aún más energía eólica y solar. Es tan fácil como …caliente la habitación temprano en el día utilizando un calentador eléctrico.

Cambie el uso de su calentador eléctrico para calendar la habitación temprano en el día para utilizar más energía eόlica y solar.

Learn more / Si aad xog dheeraad ah uga ogaato soo booqo / Aprenda más en:

www.xcelenergy.com/shiftingenergy

%d bloggers like this: