Shifting Energy Use

Did you know that changing the time when you use energy can help the environment? If we all work together, we can use even more wind and solar power. It’s as easy as…running your humidifier overnight.

Shift to using your humidifier overnight to use more wind power.

¿Sabía que con cambiar las horas en que utiliza la energía puede ayudar al medio ambiente? Si todos trabajamos juntos, podemos utilizar aún más energía eólica y solar. Es tan fácil como …poner su humidificador durante la noche.

Cambie a utilizar su humidificador durante la noche para utilizar más energía eόlica.

Ma ogsoon tahay in aad bedesho xilliga aad  isticmaasho tamarta ay caawin karto degaanka? Haddii aynu si wadajir ah isu kaashano, waxa aan adeegsan karnaa tamarta laga dhlaiyo hawada iyo qoraxda. Waa mid fudud….waa adiga oo shida qalabka qoyaanka ku ddhaliya hawada habeenkii.

Qalabka hawada qoyaanka ku dhaliya ha kuu shidnaado habeenkii oo dhan si aad u isticmaasho awoodda dabeysha.

 Learn more / Aprenda más en / Si aad xog dheeraad ah uga ogaato soo booqo:

www.xcelenergy.com/shiftingenergy

This image has an empty alt attribute; its file name is 20-11-409_flexpricingpilot_tip_dehumidifier_1200x648px_p02.jpg
%d bloggers like this: