Somali Language Office Hours

Fadlan ku soo biir Seward Neighborhood Group maadaama oo xafiiskanagu yeelan doonno saacado luqad kasta gaar u ah! Dadka ku hadla luqada Soomaliga, waxay la xiriiri karaan Faisal Aideed oo ah Ciriiriyaha Bulshada iyadoo laga wici karo (952)649-0512 iyo emailka: faisal@sng.org Talaado kasta saacaddu markay tahay 10 am – 12pm.

https://sng1.wpengine.com/sng-calendar/

Please join Seward Neighborhood Group as we launch language specific office hours! For Somali language needs, Community Facilitator Faisal Aideed will be available via phone (952)649-0512 and email faisal@sng.org every Tuesday from 10am to noon. In the future we look forward to providing in person office hours at our new location: 2525 E Franklin Ave Suite 150.

%d bloggers like this: